BioArticle2:รากศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ชีววิทยา

BioArticle 2: รากศัพท์นั้นสำคัญไฉน

                                                                                                                          (ครูสิปป์แสง สุขผล)
                ตอนที่เราเรียนอยู่มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 เราท่องกันว่าอมีบาเคลื่อนที่โดยใช้เท้าเทียม แต่พอครั้นเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรากลับเห็นครูสอนว่ามันคือ Pseudopodium  ทำให้นักเรียนต้องท่องจำว่า เท้าเทียมนี้หละมันคือ Pseudopodium ในที่นี้ครูจะไม่เขียน ซูโดโปเดียม  เพราะใช้ภาษาอังกฤษที่เป็นศัพท์เทคนิคหรือ Technical term น่าจะสะดวกกว่าไม่ต้องถอดคำออกมา  ถ้าเราจำแบบนี้สมองเราคงระเบิด…….ตูม     เปลี่ยนได้แล้ว….การเรียนชีววิทยาไม่น่าเบื่ออย่างที่คิด เรามาทำความรู้จัก   รากศัพท์- กันก่อน  รากศัพท์แปลว่า ROOT  หมายถึงจุดกำเนิดของคำ แบ่งออกเป็น  PREFIX (ใช้เติมข้างหน้าของคำ) กับ SUFFIX (ใช้เติมข้างหลังของคำ) เหมือนคำประสมของไทยนี่หละนะ  เรามาดูตัวอย่างกันเลย

“Pseudo” คำนี้แปลว่า  “เทียม,ของปลอม,ไม่จริง,หลอกๆ”
“Pod หรือ Podia หรือ Podium” แปลว่า “เท้าหรือขา”
ฉนั้นโครงสร้างที่เป็นเท้าเทียมคือมีลักษณะที่ยื่นออกมาคล้ายขา  แต่ไม่ใช่ขาที่แท้จริง  พบใน  อมีบาเวลาเคลื่อนที่ หรือเวลาจะกินอาหารแบบ Phagocytosis  รวมทั้ง Phagocytosis ของเม็ดเลือดขาวด้วย ที่จะพบว่าเม็ดเลือดขาวยื่น Pseudopodium ไปโอบล้อมเชื้อโรค
พอรู้ว่า “Pod” แปลว่าขาแล้วทีนี้ก็สบายแล้วนะ นักเรียนรู้จักสัตว์ใน Phylum Arthropoda ไหม  ถ้าเดาจากคำศัพท์มันน่าจะมีขาหรือเปล่า………?
มันไม่น่าจะใช่ใส้เดือน หรือไฮดราหรอกนะ….เพราะพวกนี้ไม่มีขา
แล้วมันคืออะไรหละ…..ถ้ารู้เพิ่มอีกสักนิด…จะทำให้ทราบว่า
Arthro – จะแปลว่า  ข้อ….หรือปล้อง…ภาษาอังกฤษก็คือ Joint  แล้วสัตว์อะไรนะที่มีข้อปล้อง…..ก็จะอยู่ใน Phylum นี้ทั้งนั้นหละ  ซึ่งจะได้แก่  แมลง  กุ้ง  กั้ง  ปู แมงป่อง แมงมุม  แมงดาทะเล ….สังเกตดูสิพวกนี้มีข้อปล้องหมดเลย  ทำให้เราทราบและจำชีววิทยาได้ง่ายนิดเดียว  แบบนี้ต้องฝึกอ่านบ่อยๆครับ  แล้วนำรากศัพท์ข้างล่างไปใช้ด้วยนะ  จะได้เรียนเก่งๆครับ  รากศัพท์เหมือนจะยาก…แต่จริงๆแล้วทำให้ชีววิทยาเป็นเรื่องกล้วยๆ ครับ  งั้นลองฝึกแปลหรือเดาศัพท์ต่อไปนี้หน่อยนะครับ
1.hypotonic
2.anabolism
3.catabolism
4.chloroplast
5.leukocyte
6.exocytosis

          Latin & Greek Roots Index

HOW TO USE THE INDEX:

Many technical terms, names of biological structures, and names of taxa, are formed from Greek and Latin roots. If you are familiar with these roots, you can ‘translate’ the technical terms into English.

One particularly useful example is the names of taxa. The formal taxonomic names for many animal groups (from phylum down to species) are often formed from roots that refer to distinctive features of the animals. When used in pairs, such as in the familiar Latin binomials for genus and species, both the genus and species names are often descriptive.

EXAMPLES:

 • Echinodermata, a phylum name that means ‘spiny-‘ (echino-) ‘skin’ (derm), or the ‘spiny skinned’ animals
 • Arthropoda, a phylum name that means ‘joint-‘ (arthro-) ‘foot’ (pod), or the ‘jointed-foot’ animals
 • Archaeopteyx, a genus name that means ‘ancient-‘ (archae-) ‘wing’ (pter), or the ‘ancient-winged’ animals
 • Amphioxus, a common name that means ‘double-‘ (amphi-) ‘pointed’ (oxus), or the ‘double-pointed’ animals (originally it was a genus name for the lancelets, which are pointed o­n both ends)
 • Homo erectus a genus & species combination that means ‘man’ (homo) ‘upright’ (erectus), or ‘upright man’

(ที่มา: Bailey, B. 1999. Bull. Malacol. Soc. Lond. 32:6-7)

Use the index below to help locate Greek and Latin roots and their translation into English.

A

B

C

a(n)– without
ab– away from
abduc– lead from
acanth– prickle
acer– without horns
acetabul– vinegar cup
aceto– acid
acin– cluster of grapes
acri– acrid, sharp
acro– summit, top
actin– ray
acust– of hearing
ad– towards
adipo– fat
adventit– coming to
aegopod– goat-foot
aestiv– summer
affer– carrying to
agrest– rural, wild
agro(st)– field
al(i)– wing
alb– white
allant– sausage
allium garlic
alopec– fox
altissim– tall
alve– pit, socket
ambly– blunt
ambul– walk
ammo– sand
amnio– fetal envelope
amoeb– change
amphi– both
amplex– clasping
ampulla– flask
amygdala– almond shaped organ
amyl– starch
an– without
ana– up, back, again
anatol– east
Anagallis– delightful
anchus– bend, bay
andr– male
anemo– wind
angi– vessel
angul– angle
angusti– narrow
ankylo– stiff jointed
annu– annual
anomo– lawless, irregular
anser– geese
ante– before
antho– flower
anthro– human
anti– against, opposite
antr– cave
apo– separate, from
aqua– water
aguilin– eagle-beaked
arach– spider
arbor– tree
arc– arch
arch(ae/i)– ancient
arct(i/o)– north, bear
are– space
areni– sandy
arg(en/lyr)– silver
arthro– joint
artic– jointed
artio– even-numbered
arundin– reed-like
asc– sac
asper– rough
aspid– shield
ast(e)r– star
astrag– dice (originally a knuckle bone)
ater, atra– black
Atlas= a Titan(mythical giant) who supported the world o­n his shoulders
atr(ium)– vestibule
Atropos= o­ne of the Fates who cut the thread of life
aur– ear, gold
austral– southern
auto– self
aux– grow
avi– bird
axi– axis
azyg– unpaired
baca– small berry
baccatus- berried
baena– walking
balan– acorn
barb– beard
basi– at the bottom
bat(is) skate, ray
bdella– sucker
bell– pretty
bi– two
bi(ola)– life
blast– germ
bore– north
botry– small bunch of grapes
bov– ox
brachi– arm
brachy– short
brady– slow
branch– gill
brevi– short
brizo– to nod
bromo– oats, broom, shadow
bronch– windpipe
bucca– mouth cavity
bulbos– bulbous
bulla– bubble, flask
bullat– wrinkled
buno– hill
bursa– pouch, purse
caduci– temporary
caec– blind
caerul– sky blue
caespit– tufted
calam– reed, aspen
calc– stone
calli– beautiful
callos callous
calor– heat
calyx cup, chalice
camp– field
campanula bell
cani– dog
cap(it)– head
capill– hair
capsella- small box
card– heart
carin– keel
cam– flesh
carotid- producing stupor
carp– seed, wrist
cary– nut
cata– down
cauda– tail
cav– hollow
centi– hundred
ceph(al)– head
cera(s)(t)– horn
cerc– horns, lobes, short tail
cerebro– brain
cerv– neck
ch(e)ir– hand
chaero– to please
chaet– bristle
chamae– o­n ground
chel– turtle
cheno– goose
chiasm– crossing
chil– lip
chlamy– outer garment
chlor– green
choan– funnel
chondr– cartilage
chord– cord
chorion membrane
chrom– colour
chrys– golden
chyl– fluid
chym– juice
cili– eyelash
ciner– ashen, grey
cipit– head
circum– around
cirr– tentacle (originally curl)
cl(e)ist– closed
clad– branch
clast– broken
clav– key
cleid– key
cleithr– bar, key
clin– bed, recline
cloaca sewer
coccus berry, grain
cochl– shell
coel– hollow
col(on) large intestine
coll– neck
collat– borne together
columella little column
com– with
commis– sent out
communis– colonial
commutat– changed
compact– compact
compress– flattened
con– with
conch– shell
condyl– knuckle
cono– cone
contra– opposite
convolvo– to entwine
copro– dung
cora(xlg)– raven
corb– basket
cord– heart
corium– leather
corn– horn
coron– crown
corp– body
cort– bark
cost– rib
cotyl– cup
crani– skull
crass– thick
crep– shoe
cribi– sieve
cric– ring
crispus curled
crist– crest
crosso– fringe, tassel
cru(rals)– shank
cruci– cross-like
crypt– hidden
cten– comb
cune-wedge
cusp– lance, point
cuti– skin
cyan– blue
cycl– circular
cyno– dog
cyst– capsule
cyt– cell

D

E

F

dactyl– finger
dasy– shaggy
deci– ten
decid– falling off
decuss– cross banding
deka– ten
delph– womb
delphis– dolphin
demi– half
dendr– tree
dent– tooth
derm– skin
dero– persisting
desmo– band
deut– second
dextro– right
di(a)– two
dia– through
didym– twin
digit– finger
dino– terrible
diplo– double
dipso– thirst
dissect– deeply cut
dodeca– twelve
don’t– tooth
dors– back
drom– quick running
dubi– doubtful
dulci– sweet
duo– two
dur– hard
echino– spiny
echis– viper
eco– house
ecto– outside
effer– carrying away
effusus– loosely spreading
ejacul– throw out
elasmo– plate, flat
elat– tall
-ell– diminutive
embio– living
embol– thrown in
endo– inside
engy– narrow
ensi– sword
entolenter– inside
eo– dawn, east
epi– upon
equi– horse, equal
erect– upright
erythr– red
esculent– edible
ethm– sieve
eu– well, very
eury– wide
ex– out of
exiguus– slender
exo– outside
extens– draw out
extra– beyond
extrins– coming from
fab– bean
falc– sickle-shaped
fallax– false
fasc(ic)– bundle
fatuus– foolish, useless
feli– cat
fer– carry
ficar– fig-like
fil– thread
fistul– hollow, tube
flacc– flabby
flav– yellow
flexu– wavy
flocculus– lock of wool
fluitans– floating
foen– hay
foetid– foul smelling
foli– leaf
fontan– fountain
foramen– opening
fornix– vault
fovea– shallow round depression
fruticans– shrubby
fund– to pour
furc(ul)– fork

G

H

I, J, K

gal– milk
gale– weasel
gall– of France
gangli– knot
gano– shining
gast(e)r– stomach, pouch
gemin– twins
gemm– bud
genu– knee, joint
geranium– crane
gerro– shield
gladi– sword
glen– socket
glia– glue
glom(er)– half of yam
glo(ss/tt)– tongue
glut– sticky
gl(uly)c– sweet
glypt– carved, engraved
gnaph– wool
gnath– jaw
goni– angle
gono– seed
gracil– slender
gram– of grass
gymn– naked
gyn– woman
gyr– turning
haem– blood
hal– salty
hallu(x/ci)– big toe
hamat– hook
haplo– single, simple
hasta(t)– spear-tip shape
hect– hundred
heira– hawk
helios– sun
helminth– worm
helo– wart
hemi– half
hepa(r/t)– liver
hepta– seven
hetero– different
hex– six
hibem– winter
hippo– horse
hirsut– hairy
hispid– bristly
histri– actor
holo– complete, whole
homo– man, same
homal– flat
hormon– that which excites
hortens– of gardens
humus– ground
hyal– glassy
hydr– water
hyemal– winter
hyo– U-shaped
hyper– above
hypo– beneath
ichthy– fish
-ida– like
-idae– ending of zoological family names
ileum– twisted
impar– unpaired
in– in, not
-in– diminutive
-inae– ending of zoological sub-family names
incarnat– flesh coloured
incis– cutting in
incus– anvil
inermis– unarmed
inflexis– rigid
infra– under
inter– between
intra– within
iod– violet
-iola– diminutive
iris– rainbow
iso– equal
iter– passage


jug– yoked together
jungoljunc– to bind


ket– ketone
kilo– thousand

L

M

N

labi– lips
labyrinth– tortuous passage
lacer– torn
lacrim– tears
lact– milk
lacuna– space
laevo– left
lagena– flask
lamella– leaf, layer
lan(at)– wool
lanceol(at)– lance-shaped
lati– broad
lecith– egg yolk
lemm– skin, husk
lens– lentil, bean
leo(n)– lion
lepid– scale
lepto– slender
leuc– white
levator– lifter
lign– wood
ligul– strap-shaped
lin– line
ling– tongue
lip– fat
lith– stone
log(y)– discourse
loph– crest
lumen– cavity
luna– moon
lupus wolf
lute- yellow
lymph- clear water
lysis- loosen
macr– large
macula– spot
magni– large
maj– greater
mala– cheek
malleus– hammer, mallet
mamma– breast
mandib– lower jaw
manu– hand
maritim– of the sea
marsupium– pouch
masseter– chewer
mast– nipple
mat(e)ri– mother
maxi– large
maxill– jaw
maxim– greatest
meatus– passage
medi– medium
medull– marrow
mega– large
mel(l)i– honey
melan– black
menin(x,g)– membrane
meno– moon
mer– part
meso– middle
meta– after
micro– small
milli– thousand
min– smaller
minim– smallest
mirabile– wonderful
miss– sent
mito– thread
mixi– mingle
moll– soft
monil– string of beads
mono– o­ne
montan– of mountains
morph– form
motor– mover
multi– many
mural– walls
muri– mouse
myo– muscle, mouse
myri– countless
myx– mucous
myz– sucker
na(rls)– nose
necro– dead
necto– swimming
nema– hair
nemoral– in woods
neo– new
nephr– kidney
neur– nerve
nictitat– winking
nigr– black
non– not
nona– nine
noth– spurious
notho– southern
noto– back, south
nu(clx)– nut
nuch– back of neck
nucle– little nut
nud– naked
nulli– none
nutans– nodding

O

P

Q, R

obtect– concealed
obturat– closed
obtusi– blunt
occiden– Western
occip– back of head
oct– eight
odont– tooth
odor– fragrant
oecious– house of
oed– swollen
oen– wine
oesoph– gullet
officinal– used in medicine
-oid– like
olecran– skull of elbow
oleo– oily
olfact– smelling
oligo– few
oliva– olive
omaso– paunch
oment– fat skin
omm– eye
omo– shoulder
omphalo– navel
onto– existing
oo– egg
op(t)– eye
operculum– little cover
ophi– snake
ophthalmo– eye
opistho– behind
opoter– either
or– mouth
orbi– circle
orch– testicle
oriental– Eastern
ornith– bird
ortho– straight
os(ti)– mouth
os(s/t)– bone
ostrac shell
ot- ear
ovi- sheep
ovo- egg
oxys, oxus- sharp, pointed
pachy– thick
palae– old
palli(um)– mantle
pallid– pale
palustri– in marshes
pan– ali
par(a)– near
parie– wall
parvi– little
patella– small dish
patens– spreading
pect(or)– chest
pectin– comb-like
ped– foot, child
pellucid– shining through
pene– almost
pent– five
per(i)– through, beyond
peregrin– foreign
peri– around
persic– peach
petr– rock
phaeo– dark
phag– eat
phalan(g/x)– close formation of troops
phalar– shining
phanero– visible
pher– carry
phil– love
phloe– tree bark
phor– carry
pho(s/to)– light
phragm– fence
phren– diaphragm, mind
phyl– tribe
phyll– leaf
physa– bladder
physio– nature
phyto– plant
pil– hair
pinea– pine cone
pinnat– feather-shaped
pisum– pea
pisc– fish
plac– plate, tablet
plagio– oblique
plan– flat
platy– flat, broad
plec(o/t)– twist, pluck
plesio– near
pleth– full
pleur– side
plex– interwoven
plica– fold
plum– feather
pneu(mo/st)– air, lung
pod– foot
pogo– beard
polio– grey
polit– polished
poll(ex)– thumb
poly– many
pons– bridge
porc– pig
porphyr– purple
porta– gate
post– after
potam– river
potero– drinking cup
praeco– early
pratens– in meadows
pre– before
prim– first
pro– in front of
proct– anus
procumbens– lying flat
profund– deep
proliger– bear offspring
prom– first
proso– front
prostratus– lying flat
prot– first
prunus– plum
psamma– sand
pseud– false
psycho– mind
psychro– cold
pter– wing, fern
ptyal– sahva
pubescens– downy
pubi– sexually mature
pulmo– lung
pungens– pungent
pusill– very small
pygo– rump
pyl– gate
pyo– pus
pyro– heat, fire
pyrus– pear
quadr– four
quarter– four
quin(t/que)– five


rach– spine
radi– root
ram– branching
ran– frog
rapa– turnip
raph– seam
rect– straight
reflex– bent back
ren– kidney
repens– crawling
reptans– crawling
retic– network
retina– little net
retro– behind, backward
rhabd– rod
rhach– spine
rhage– tear, rent
rhin– nose, snout
rhiz– root
rhodo– red
rhynch– snout
-rrh– flow
rode– gnaw
rogos– wrinkled
rostr– beak, prow
rota– tum, wheel
rub(e)r– red
rumen– throat

S

T

U – Z

sacchar– sugar
saccul– little sac
sacr– sacred
sagitta– arrow
sal– salt
sanguini– bloody
sapon– soapy
sarc– flesh
sativus– cultivated
saur– lizard
scala– ladder
scalene– uneven
scaph– anything hollow, bowl, ship
schizo– split
scler– hard
scop– gaze, small owl, broom, shadow
scut– shield
scyph– cup
seba– tallow, wax
sect– cut
segetum– in cornfields
selen– moon
sella– saddle, seat
semi– half
sept– seven, wall
ser(olu)– any body fluid
serot– late
serrat– saw-toothed
set– hair
sex– six
simi– monkey
sinus– hollow,bay
sipho– tube
sol– sun
soma– body
somni– sleep
specios– showy
sperm– seed
sphen– wedge
sphinct– closing
spinos– spiny
spondyl– vertebra
squalid– squalid
squam– scale
squarros– spreading at tips
stae(rlt)– fat
sta(silt)– standing
steg– covering
stell– star
steno– narrow
stereo– solid
steril– sterile
stern– breastbone stom– mouth
strat– layer
strept– twisted
strictus-upright, stiff
strigos– having stiff bristles
stroph– turning
styl– column
sub– below
sucr– sugar
sulc– furrow
super– beyond
supin– lying back
supra– above
sutur– seam
sym– with
syn– with
syrin(glx)– pipe
sys– with
Advertisements

เกี่ยวกับ Sipsang's Blog

BIOLOGY EDUCATIONAL WEBSITE FOR ALL THAI STUDENTS
ข้อความนี้ถูกเขียนใน บทความชีววิทยา คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

2 ตอบกลับที่ BioArticle2:รากศัพท์ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ชีววิทยา

 1. สิ๊กงิ๊ก พูดว่า:

  ขอบคุณนะค่ะ
  แต่ งง มากเลยค่ะ
  อาจาร์ยให้หารากศัพท์ที่เป็นภาษากรีกด้วยค่าพร้อมยกตัวอย่างด้วย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s