รายละเอียดการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

รายละเอียดการนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
(นำเสนอวันเสาร์ที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕  ณ หอประชุม) 

1.      สิ่งต้องเตรียมก่อนวันนำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์
1.1   จัดทำรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฉบับย่อ)  ประกอบด้วย

 • บทคัดย่อ
 • ชื่อโครงงานวิจัย
 • ชื่อผู้ทำโครงงาน
 • ครูที่ปรึกษาโครงงาน
 • ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
 • วัตถุประสงค์ของโครงงาน
 • วิธีดำเนินการ
 • ผลการทดลอง
 • สรุปและวิจารณ์ผลการทดลอง
 • ข้อเสนอแนะ (ถ้ามี)
 • เอกสารอ้างอิง

การจัดพิมพ์รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฉบับย่อ) ให้จัดพิมพ์ใน Microsoft Word  ตามรายละเอียดรูปแบบการพิมพ์ และตัวอย่างแนบท้าย

โดยรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ ฉบับย่อ  ขอความกรุณาจัดทำไม่เกิน 7 หน้า

 คลิกดาวโหลดเอกสารรูปแบบการพิมพ์รายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ (ฉบับย่อ)  

กำหนดการส่งรายงาน  ส่งไปยังโครงการฯ  ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2555  ทั้งในรูปแบบของเอกสารกระดาษ  และ file  attach file ไปทาง e-mail  ที่ ฝ่ายวิชาการและส่งเสริมวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ครูสุรัสวดี ครูสุพัฒนา ครูนฤมล) tuktik_sci@windowslive.com

ทั้งนี้ขอความกรุณาส่งเอกสารตามกำหนด เนื่องจากโครงการฯ จะต้องรวบรวมนำมาจัดเป็นเล่มสำหรับ เผยแพร่ไปยังคณะกรรมการของโครงการ  ได้อ่านก่อนล่วงหน้า  
และเผยแพร่ให้กับเยาวชน/ผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมต่อไป
1.2         จัดเตรียม presentation 
1.3         จัดเตรียมเครื่องมือ หรือสิ่งประดิษฐ์ที่ต้องการนำมาสาธิต
1.4         จัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอให้จัดทำ  โปสเตอร์นำเสนอโครงงาน    ขนาด  A1 ( 59.4 X 84.1  cm )
รูปแบบโปสเตอร์นำเสนอโครงงานที่ใช้ 

ตัวอย่างรูปแบบโปสเตอร์นำเสนออื่นๆ

 

มีข้อมูลประกอบด้วย ชื่อโครงงานวิจัย ชื่อผู้ทำโครงงาน  ชื่อนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง  รวมถึงรูปภาพการทดลองและ เขียนสรุปบทคัดย่อ  / ผลการทดลอง / กราฟ   หรือเรื่องต่างๆ ที่ต้องการให้ผู้อ่านเข้าใจเรื่องที่ทำได้โดยย่อลงไป ไม่กำหนดขนาด/แบบของตัวอักษรและรูปแบบของโปสเตอร์   โดยโปสเตอร์นี้จะนำไปติดไว้บริเวณ ห้องที่ใช้นำเสนอผลงาน 

***   โครงการฯ  จะจัดเตรียมบอร์ดไว้สำหรับติดโปสเตอร์ตามขนาดที่กำหนดให้เท่านั้น

Advertisements

เกี่ยวกับ Sipsang's Blog

BIOLOGY EDUCATIONAL WEBSITE FOR ALL THAI STUDENTS
เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , , , , , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s