สัปดาห์การสอบปลายภาคคอมพิวเตอร์-ชีววิทยา 1/2555

เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่จะเรียนได้ตรงจุด  จึงบอกกรอบการออกข้อสอบไว้ดังนี้
กรอบการออกข้อสอบจะระบุหัวข้อการเรียนรู้อย่างกว้างๆ  และนักเรียนจะต้องทำการทดสอบทั้งหมดทุกกรอบ  หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากรอบการออกข้อสอบ จะเป็นตัวช่วยหนึ่งให้นักเรียนไม่หลงทางในการอ่านหนังสือ  แล้วเจอกันในสัปดาห์การสอบปลายภาคคอมพิวเตอร์-ชีววิทยา 2555/1

กรอบการออกข้อสอบชีววิทยา 1 ปลาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

1. ให้เมนูอาหารมาแล้วถามว่าย่อยบริเวณใด

2.สิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการกลืนอาหาร

3.สัตว์ชนิดใดมีการเปลี่ยนแปลงรูปร่างแบบ …………?…………… metamorphosis

4. ระยะของเอ็มบริโอในคน

5.หน้าที่และ โครงสร้างใดในเอ็มบริโอของไก่

6.อวัยวะที่เปลี่ยนแปลงมาจาก Ectoderm Endoderm และ Mesoderm

7.การมีประจำเดือน การตกไข่

8. การปฏิสนธิในคน

9.การสร้างเซลล์ไข่ และเซลล์อสุจิ

10.โครงสร้างและหน้าที่ของระบบในอวัยวะเพศชาย

11.ต่อมลูกหมาก ต่อมคาวเปอร์ เอพิดิไดมิส เซมินัลเวสสิเคิล

12. สิ่งมีชีวิตที่มีการปฏิสนธิภายใน/ภายนอก

13. ชนิดและรูปแบบการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศแบบต่างๆ

14. สิ่งมีชีวิตที่สืบพันธุ์ด้วยการแตกหน่อ (budding)

15. น้ำดี (bile)

16. บริเวณที่เกิดขั้นตอนการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ในการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

17.final electron accepter (ตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้าย) และ final product (ผลลัพธ์สุดท้าย) ของการถ่ายทอดอิเล็กตรอน ในกระบวนการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจน

18. ผลลัพธ์ของการหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจน หรือการหมักเช่นยีสต์หมักเอทิลแอลกอฮอล์ และการหายใจแบบใช้ออกซิเจน

19.ประเภทเซลล์ชนิดใดสลายกลูโคส 1 โมเลกุล ได้ 38 ATP หรือ 36 ATP

20.พลังงานที่เกิดจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนของ สาร FADH2 และ NADH+H+

21. สาร Carbon 4 , 6 , 5 อะตอม ในวัฏจักรเคร็ปส์

22. เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนกรดไพรูวิก ไปเป็น อะซิติลโคเอ็นไซม์ A

23. สารตั้งต้น ของกระบวนการต่างๆของการหายใจระดับเซลล์

24. ทางเดินอาหารของวัว

25. เอ็นไซม์จากตับอ่อน ปาก กระเพาะอาหารและลำไส้เล็ก

26. รูปแบบของสารอาหารที่ถูกดูดซึมเข้า Villus

27. ลำไส้เล็กส่วนใดมีการย่อยอาหารมากที่สุด

28. สัตว์ที่มีทางเดินอาหารแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete digestive tract)

29.การแบ่งเซลล์แบบไมโอซีส

30. เอ็นไซม์และกรดในกระเพาะอาหาร

31. เอ็นไซม์อะไมเลส (Amylase)

32. Peristalsis

33.ให้รูปมาถามระยะการแบ่งเซลล์แบบไมโตซีส

34. ถามเกี่ยวกับปฏิบัติการการแบ่งเซลล์ 1

35 . ถามเกี่ยวกับปฏิบัติการการแบ่งเซลล์ 2

36. ถามเกี่ยวกับปฏิบัติการการแบ่งเซลล์ 3

37. จากรูปเป็นการแบ่งเซลล์ระยะใด

38. จากภาพเป็นการแบ่งเซลล์แบบใด ระยะใด

39. จากภาพหมายเลข X โครงสร้างของเซลล์นั้นทำหน้าที่อะไร

40. ออแกเนลล์ใดมีเยื่อหุ้ม 2ชั้น

41. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับ ไขมัน

42. แหล่งของน้ำตาลชนิดต่างๆ

43. พันธะระหว่างโมเลกุลของน้ำตาล

44. โมโนเมอร์ของเซลลูโลส

45. ผลของการย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่ชนิดต่างๆ

46. พันธะเพ็บไทด์

47. กรดนิวคลีอิก

48. ฟอสโฟลิปิด (Phospholipid)

49. ไกลโคเจน (Glycogen)

50. หากวิเคราะห์สารแล้ว พบธาตุ ……………. สารนี้น่าจะเป็นสารใด

51.ผลของการเกิดออสโมซีสในสารละลายต่างๆ

52. เมื่อนำชิ้นมันฝรั่งใส่ลงในสารละลายชนิดต่างๆ

53.ปรากฏการณ์ เมื่อนำเซลล์สาหร่ายหางกระรอกวางบนสไลด์ที่มีสารละลายชนิดต่างๆ

54.การแพร่แบบฟาซิลิเทต

55.โปรตีนขนส่งที่เยื่อหุ้มเซลล์

56. ตัวพาที่เยื่อหุ้มเซลล์เป็นสารเคมีอะไร

57. การแพร่

58.ชนิดของสารที่สามารถแพร่เข้าสู่เซลล์

59.แป้ง

60. ไคติน (Chitin)

61. การย่อยน้ำตาลโมเลกุลคู่

62. ปริมาณเบสใน DNA

63. Benedict test

64. DNA

65. ลำดับขนาดของโปรตีน

66. หากนำ Ethanol หรือเอทิลแอลกอฮอล์ 2 ml หยดใส่น้ำมันมะพร้าว

67. Phospholipid

68. ในกรณีที่พบพันธะคู่ระหว่างอะตอมของสายไฮโดรคาร์บอนของกรดไขมัน

69. Iodine Test

70. ผนังเซลล์ของพืช และ เห็ดรา

71. น้ำตาลโมเลกุลคู่ (Disaccharide)

72.ไตรกลีเซอไรด์

73. หากนำกลูโคส XXXX โมเลกุลมาเชื่อมต่อกัน จะได้น้ำตาลมีสูตรในข้อใด

74. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของน้ำ

75. การนำสารเข้าโดยเซลล์จะมีตัวรับ (receptor) บนเยื่อหุ้มเซลล์

76. การกินอาหารของอะมีบาและเซลล์เม็ดเลือดขาว

77. การหลั่งเอนไซม์จากเยื่อบุผนังกระเพาะอาหาร

78. การนำสารเข้าสู่เซลล์เยื่อบุตามท่อของหน่วยไต การนำสารเข้าสู่เยื่อบุลำไส้เล็ก

79. หากนำเซลล์ไปแช่ในสารละลายชนิดใด อาจทำให้เซลล์แตกได้

80. ข้อใดใช้หลักการแพร่และ ออสโมซีส

81. โครงสร้างใดของเซลล์ที่ทำหน้าที่เป็นถุงบรรจุน้ำย่อย ทำหน้าที่ย่อยอาหาร ย่อยเซลล์ผู้รุกรานบุกรุก

82.Prokaryotic cell

83.หน้าที่ของออแกเนลล์

84.หน้าที่ของออแกเนลล์

85.หน้าที่ของออแกเนลล์

Advertisements

เกี่ยวกับ Sipsang's Blog

BIOLOGY EDUCATIONAL WEBSITE FOR ALL THAI STUDENTS
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s