บันทึกการสอน 24/10/2555

คาบที่่  1  4/4, 4/2

ทบทวน : ให้นักเรียนเขียนวงจรการไหลเวียนเลือดของคน ตามที่เคยเรียนมาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
(ส่วนใหญ่เขียนไม่ได้)

ระบบเลือด มีระบบวงจรเปิด  วงจรปิด
5.1 สัตว์ที่ยังไม่มีระบบเลือด เช่น ฟองน้ำ,ซีเลนเทอเรต, หนอนตัวแบนและ หนอนตัวกลม
5.2 สัตว์ที่มีระบบเลือดแบบวงจรเปิด เช่น อาร์โทรพอด, มอลลัสก์ และปลาดาว เป็นต้น

 • เลือดหรือ hemolymph ไม่อยู่ในหลอดเลือดตลอดเวลา  ออกมาอยู่ในแอ่งรับเลือด hemocoel

5.3 สัตว์ที่มีระบบเลือดแบบวงจรปิด เช่น ไส้เดือนดิน และสัตว์ชั้นสูง

 • เลือดอยู่ภายในหลอดเลือดตลอดเวลา

ระบบหลอดเลือด

แบ่งออกเป็น 3 ชนิดคือ

1. หลอดเลือดแดง (Arteries) เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดที่ฟอกแล้ว ออกจากหัวใจยังส่วนต่างๆ ของร่างกาย เลือดแดงเป็นเลือดที่ออกชิเจนมาก ยกเว้นหลอดเลือดที่ส่งไปยังปอดหลอดเลือดแดงมีผนังหนาและแข็งแรงเพื่อให้มีความทนทานต่อแรงดันสูงที่ถูกฉีดออกจากหัวใจ

ลักษณะของหลอดเลือดแดง ( Artery )

 • ผนังของหลอดเลือดแดงเหนียว และยืดหยุ่นได้ดี
 • หลอดเลือดจะไม่แฟบ เมื่อไม่มีเลือดอยู่ภายใน
 • ไม่มีลิ้น (Valve) กั้นอยู่ภายใน
 • มีผนัง 3 ชั้น

2. หลอดเลือดดำ (Veins) เป็นหลอดเลือดจากส่วนต่างๆ ของร่างกายเข้าสู่หัวใจ โดยเลือดในส่วนนี้จะมีปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์มาก ยกเว้นหลอดเลือดดำที่นำเลือดมาจากปอดมายังหัวใจ จะเป็นเลือดแดง หลอดเลือดฝอย(Capillaries) เป็นหลอดเลือดที่มีขนาดเล็กละเอียดมีอยู่จำนวนมากในร่างกาย

ลักษณะของหลอดเลือดดำ(Vein )

 • ผนังบางกว่าหลอดเลือดแดง
 • มีความยืดหยุ่นน้อยกว่า
 • หลอดเลือดจะแฟบแบน เมื่อไม่มีเลือดภายใน
 • มีลิ้น (Valve) กั้นอยู่ภายในเป็นระยะๆ
 • มีผนัง 3 ชั้น

3. หลอดเลือดฝอยประกอบด้วยเชลล์ชั้นเดียว หลอดเลือดฝอยมีอยู่เกือบทุกส่วนในร่างกายและมีจำนวนมากบริเวนผนังของเลือดฝอยเป็นบริเวรที่การแลกเปลี่ยนสารอาหาร แก๊สต่างๆ ระหว่างเลือดกับเชลล์ของร่างกาย

ทำแบบฝึกหัด 5 ข้อ แบบเติมคำตอบสั้นๆ  และ True Flase อีก 10 ข้อ

คาบที่ 2 ( ม. 4/2)

ลิ้นหัวใจ (อังกฤษ: heart valve) มีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจ[1] โดยปกติแล้วลิ้นหัวใจจะควบคุมการไหลของเลือดให้ไปได้ในทิศทางเดียว คือไม่มีการไหลย้อนกลับของเลือดมายังทิศทางเดิม ลิ้นหัวใจแบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ atrioventricular valves (AV valves) อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่าง และ semilunar valves (SL valves) อยู่บริเวณหลอดเลือดอาร์เตอรีที่ออกจากหัวใจ

AV valves แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

Mitral valve (bicuspid)

Mitral valve หรือ bicuspid valve เป็นลิ้นหัวใจที่มี 2 แฉก มีหน้าที่ให้เลือดไหลผ่านจากหัวใจห้องบนซ้ายเข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย

Tricuspid valve

Tricuspid valve เป็นลิ้นหัวใจที่มี 3 แฉก อยู่บริเวณด้านขวาของหัวใจระหว่างหัวใจห้องบนขวาและหัวใจห้องล่างขวา

seminular valves

semilunar valves เป็นลิ้นหัวใจที่พบได้ในบริเวณฐานขอหลอดเลือดพัลโมนารี อาร์เทอรี (pulmonary artery) และหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (aorta) หลอดเลือดอาร์เทอรีทั้งสองนี้มีหน้าที่ในการนำเลือดออกจากหัวใจห้องล่าง โดยลิ้นหัวใจเซมิลูนาร์จะยอมให้เลือดไหลผ่านเข้าสู่หลอดเลือดอาร์เทอรีและจะป้องกันไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับเข้าสู่หัวใจห้องล่าง แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่

Aortic valve

ลิ้นหัวใจเอออร์ติคเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายและหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา

Pulmonary valve

ลิ้นหัวใจพัลโมนารีเป็นลิ้นหัวใจที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องล่างขวาและหลอดเลือดพัลโมนารีอาร์เทอรี

ให้นักเรียนวาดแผนภาพวงจรการไหลเวียนของโลหิตของมนุษย์แบบละเอียด ก่อนไปรับประะทานอาหารกลางวัน

 1. left atrium
 2. left ventricle
 3. right atrium
 4. right ventricle
 5. tricuspid valve
 6. bicuspid valve (mitral valve)
 7. pulmonary valve
 8. aortic valve
 9. superior vena cava
 10. inferior vena cava
 11. pulmonary artery
 12. pulmonary vein
 13. Lung
 14. Aorta
 15. Head and arms
 16. Body and legs

บันทึกหลังการสอน

ห้อง ม.4/4 : นักเรียนหลังห้องยังคุยกันเป็นส่วนใหญ่ มีนักเรียนเตรียมเอกสารมาเรียนร้อยละ 30 ตักเตือนเรื่องการคุยสอนต่อ นักเรียนเข้าใจบทเรียนดี
ห้อง ม. 4/2 : นักเรียนมีสมาธิดีขึ้น บางคนเท่านั้นที่ยังคุย มีการเตรียมตัวมาเรียนดีมาก  กว่า ร้อยละ 70 เตรียมสมุดและเอกสารมาเรียน นักเรียนร้อยละ 100  เขียนไดอะแกรมได้ถูกต้อง ยังมีการวาดเส้นเลือดไม่แยกวงจรบ้าง ได้ให้คำแนะนำแล้ว

Advertisements

เกี่ยวกับ Sipsang's Blog

BIOLOGY EDUCATIONAL WEBSITE FOR ALL THAI STUDENTS
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s