ดาวน์โหลด

                                                      ดาวโหลดเอกสารประกอบการเรียนเพื่อศึกษาก่อน  ในรายวิชาและหัวข้อต่อไปนี้
เอกสารประกอบพาวเวอร์พอยต์รายวิชาชีววิทยา 1  สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4  ภาคเรียนที่ 1
1. บทที่ 1 ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
2. บทที่ 2 การศึกษาชีววิทยา
3. บทที่ 3 เคมีพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 
4. บทที่ 4 เซลล์และการแบ่งเซลล์
5. บทที่ 5 การย่อยอาหารและการสลายสารอาหารให้ได้พลังงาน
6. บทที่ 6 การสืบพันธุ์และการเจริญเติบโตของสัตว์
คลิกเพื่อดาวโหลด Biology worksheet 1  [English] : 330  pages

                  คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร โจทย์ชีววิทยา 1 [ทำลงในสมุดทำลงสมุดแบบฝึกหัด]

 ความรู้เรื่องเค้าโครงของโครงงานวิทยาศาสตร์ 
แบบเปล่าสำหรับเขียนเค้าโครงโครงงาน            

 เอกสารประกอบพาวเวอร์พอยต์รายวิชาชีววิทยา 2  สำหรับนักเรียนชั้น ม. 4  ภาคเรียนที่ 2
7. บทที่ 7 การรักษาดุลยภาพในร่างกาย
8. บทที่ 8 การเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิต
9. บทที่ 9 การรับรู้และการตอบสนอง
10. บทที่ 10 ระบบต่อมไร้ท่อ
11. บทที่ 11 พฤติกรรมของสัตว์
คลิกเพื่อดาวโหลด Biology worksheet 2  [English] : 170 pages

        คลิกเพื่อดาวโหลดเอกสาร โจทย์ชีววิทยา 2  [ทำลงในสมุดทำลงสมุดแบบฝึกหัด]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s