ประกาศ

        นักเรียน  ม.4  ปีการศึกษา 2555   ให้เตรียมสิ่งเหล่านี้มาในคาบเรียน (16/05/2555)
1. อุปกรณ์การเรียน  ได้แก่  สมุดแบบฝึกหัด  ปากกาแดง ปากกาน้ำเงิน  ดินสอ  ยางลบ และ ดิกชันนารี
2. เอกสารประกอบการเรียนที่ให้ดาวโหลดในเว็บไซด์ :  

3. โจทย์ชีววิทยา ให้ดาวโหลดในเว็บไซด์ ติดตัวไว้ทำ: 

4. เข้าไปร่วมกลุ่มเพจที่ครูสร้าง ทำกิจกรรมที่อัพเดท  : 
5. เข้าเรียนมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของเวลาทั้งหมด

                       นักเรียนที่สอบตกวิชาชีววิทยา 1-2  ต้องทำการแก้ให้ผ่านดังนี้
1.  ตัดข่าวความรู้ทางชีววิทยาในหน้าหนังสือพิมพ์  ติดลงกระดาษ พร้อมเขียนวิจารณ์ข่าวด้านล่าง ของกระดาษ อย่างน้อย 10 ข่าว  อย่าลืมระบุที่มาของหนังสือพิมพ์  วันที่  และหน้า
2. สอบปากเปล่าในเนื้อหาที่เรียน  อย่างน้อย 7 ใน 10 ข้อ  (อนุญาตให้สอบ 2 รอบเท่านั้น) หากยังไม่ผ่าน  ให้ทำข้อ 3  (กรณีผ่านไม่ต้องทำข้อ 3)

3. ทดลองปลูกถั่วเขียว (หากตกชีววิทยา 1: ม.4 เทอม 1)  หรือเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็ก   1  ชนิด (หากตกชีววิทยา 2: ม.4 เทอม 2 ) เป็นเวลา 2 สัปดาห์  ออกแบบบันทึกผลการทดลอง  และการสังเกตุ  เขียนรายงานการศึกษาค้นคว้า  พร้อมระบุว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาอย่างไรบ้าง  เขียนหรือพิมพ์ใส่หน้ากระดาษ A4 ที่มีเส้น  ไม่ต่ำกว่า 5 หน้ากระดาษ
4. ทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ 1 อย่าง 

(ถ้ายังไม่ผ่านอีก  จะพิจารณาให้เรียนซ้ำชั้นนะครับ  ด้วยความปรารถนาดีจากครูสิปป์แสง)

Advertisements

1 ตอบกลับที่ ประกาศ

  1. Inoshishi พูดว่า:

    หายหน้าไปเลยนะครับคุณครู…
    Q-Q 
    From: Ino

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s