กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์


กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์   

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ์
The Science Learning Area,
Rattanakosinsomphotbowonniwetsalaya school
 
Nakornpathom 73170, Thailand

Correspondence to: Sipsang  Sukphol
E-mail: sipsang@hotmail.com

บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
 

กลุ่มบริหารภายในสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 

คำอธิบายตำแหน่งและภาระงาน
 

หลักสูตรสถานศึกษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ช่วงชั้นที่ 2 (ม.1-3) เพิ่มมาตรฐานสากล

 

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4-6)  แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
เพิ่มมาตรฐานสากล

ช่วงชั้นที่ 3 (ม.4-6)  แผนการเรียนศิลป์-ภาษา-คำนวณ เพิ่มมาตรฐานสากล

สารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  

ปีการศึษา 2555
 

สรุปโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์
ประจำปี 2552-2554
 

ภาพกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
 

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2552
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์   18 สิงหาคม 2552

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และคณะนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์  มีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าร่วมมากมาย เช่น การแข่งขันจรวดพับ เกมต่างๆ การแสดงทางวิทยาศาสตร์  เวทีวิทยาศาสตร์ กิจกรรมตรวจสอบประสาทสัมผัส กิจกรรมทดสอบวิตามินซี  การแข่งขัน MegaClever การแข่งขันจัดระบบนิเวศในน้ำ  การแข่งขันโยนไข่ไม่ให้แตก กิจกรรมเป่าแก้ว กิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ และการแข่งขันรูบิก  เป็นต้น  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้น ในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี

กิจกรรมการแข่งขันต้นกล้าพลังงาน (พลังงานลม) ของกระทรวงพลังงาน ระดับภาค
5-6 พฤศจิกายน 2552

               ครูนฤมล ศิริธานันท์  ผู้ฝึกซ้อมนักเรียน ด.ช. อรัญ  ฉ่ำจุ้ย  ด.ช. พีรยุทธ  มากพุ่ม และด.ช.ศราวุฒิ ลำขาว  ทีม SAVE EARTH นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  (GIFTED) ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศการประกวดเยาวชนต้นกล้าพลังงาน (พลังงานลม) ระดับประเทศ พร้อมด้วยครูสิปป์แสง สุขผล ได้ไปเข้าค่ายที่ วังดุม เม้าเท่น แคมป์ ราชบุรี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2552

กิจกรรมชีวทัศนศึกษา ร่วมใจปลูกป่าชายเลน  
ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม  14 มกราคม 2552

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ พานักเรียนไปร่วมทัศนศึกษา ช่วงเช้า ที่ดอนหอยหลอด ซื้อของฝาก กินข้าวเสร็จก็ไปถึงตำบลคลองโคลนเกือบบ่ายจึงได้เปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมที่จะลุยโคลน แต่ต้องใส่ชูชีพทุกคนเลยเพื่อความมั่นใจ จากนั้นจึงลงเรือยนต์กันออกไปปลูกป่าชายเลนกัน ระหว่างทางนักเรียนได้ชมทิวทัศน์บริเวณป่าชายเลน  ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งพืช สัตว์ ที่แน่ๆพวกเราได้ให้อาหารลิงแสม ที่มารอกินกล้วยกันมากมาย  เมื่อปลูกป่ากันเสร็จบางคนก็ได้แผลมาบ้างจากการโดนแทงของรากอากาศ  แต่ที่แน่ๆ เราไปพิทักษ์โลกกัน

กิจกรรมค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ระหว่างวันที่ 10-13  ธันวาคม  2552
ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์

คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ร่วมด้วยครูจีน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และคณะครูจากโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์มาร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม  2552 โดยนักเรียนมาเข้าค่ายทั้งสิ้น 29 คน มีกิจกรรมหลายหลายกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์  และภาษาจีน เช่น กิจกรรมดูดาว กิจกรรมว่าวเตตระฮีดรอน กิจกรรมอัจฉริยะข้ามคืน กิจกรรม MegaClever กิจกรรม Genius Math  กิจกรรม Science-Math & Chinese Walk Rally   กิจกรรมการสืบค้นข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และการทัศนศึกษาที่ศูนย์วิทยาศาสตร์รังสิต เป็นต้น นักเรียนทุกคนรู้สึกประทับใจกับคณะครูและพี่เลี้ยงที่น่ารัก

รองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์
จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552

               ผู้อำนวยการสามารถ รอดสำราญ มอบรางวัลและโล่ที่นักเรียนได้รับจากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  และได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑  ได้แก่ เด็กหญิงจารุวรรณ วิทยกิจ, เด็กหยิงชณัตฐา คุ้มรักษา และเด็กหญิงศิริทิพย์ คิ้วเที่ยง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายใต้การฝึกสอนของครูสิปป์แสง สุขผล

กิจกรรมการประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์  Science Show เหรียญทอง ช่วงชั้นที่ 4 การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขต ปีการศึกษา 2551 21 พฤศจิกายน 2551

นางสาวอิสรียา อุดทา  นางสาววิจิตรา วงษ์เจียม  และนางสาวอุทัยทิพย์  สิงห์แก้ว
ทำการแสดง Science show ในชุดการแสดง “แม่ครัวหัวไข่”


ผลงานครูสิปป์แสง สุขผล(วิชาชีววิทยา๑)
 

วีดีโอสอนชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษ
 


Students are divided  in group and get  1 topics of  The basic chemistry of life after study  they show us in the classroom in the form of  concept map and their presientation.


I  teach students M.4/1  about cell structures and functions. by lecture class with English. I have to try  more for communicating with student  but it’s ok  for me. and I thought that some students weren’t ok.

ศึกษาวีดีโอชีววิทยา ๑  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑
 

บทที่ ๑ : ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

บทที่ ๒ : การศึกษาชีววิทยา

บทที่ ๒.๑ : การคำนวณค่าต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

บทที่ ๓ : เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
[Part1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล และพันธะเคมี]

[Part2: คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน]

[Part3: โปรตีน]

[Part4: การทดสอบสารชีวโมเลกุล, กรดนิวคลีอิก]

       งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2555 

1. เรื่อง ผลของการใช้วีดีโอออนไลน์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

 

2. ผลการใช้เอกสารประกอบการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในการเรียนรู้ซ่อมเสริมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบไม่ผ่าน เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
 

เกียรติบัตรครูสิปป์แสง สุขผล
 

ผลงานนักเรียน
 

ตัวอย่างการทำปฏิบัติการทดลองเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติยโตของถั่วเขียว 
และปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดเชื้อราในขนมปัง ปีการศึกษา 2553  ภาคเรียนที่ 1
[English Version]  


   

ปฏิบัติการผลของความชื้นต่อการเกิดราในขนมปัง       ปฏิบัติการปัจจัยต่อการเจริญของถั่วเขียว                     

              ตัวอย่างการ์ตูนความรู้ชีววิทยาโดยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
                     ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2 

(คลิกที่ภาพเพื่ออ่านตัวอย่างการ์ตูนนิทานชีววิทยา)

               

               

 ตัวอย่าง concept map ความรู้ทางชีววิทยาโดยนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ปีการศึกษา 2554 ภาคเรียนที่ 2
 

                                            (ด้านล้างเพื่ออ่านตัวอย่าง concept map ชีววิทยา)
1. นางสาวศศิชา อึงไพเราะ
2. นายมนัส   ชิวค้า
3. นางสาวอาทิตยา ไชยะ
4. นายสิทธิพงษ์  กลิ่นกรอง
5. นางสาวมณฤดี แสงคล้าย

        Concept map รายกลุ่ม (คลิกที่ภาพเพื่อขยายภาพขนาดใหญ่)    

ผลงานการแต่ง Biomemolody ของนักเรียน  ปีการศึกษา 2555
 

น.ส.จิรัฐติกาล นาคา ชั้น ม.4/2  เลขที่ 37

น.ส. เจนจิรา อุ่นแก้ว ห้อง 4/4  เลขที่45

น.ส.นลฐิกา แสงฉาว  ม4/2  เลขที่25

นายอรัญ  ฉ่ำจุ้ย  ม.4/1 เลขที่ 1

นายวิชนุกรณ์ สุกรี  ม.4/1 เลขที่ 4

นางสาว ชุติกาญจน์ เวชกุล ม.4/1 เลขที่ 12

นางสาว นัฐชาภรณ์ รวยสูงเนิน ม.4/1 เลขที่ 22

น.ส.ปิยะฉัตร สุขสวัสดิ์ ม.4/4 เลขที่52

นายสหรัฐ เทศแย้ม ม.4/4  เลขที่ 21

นางสาว วรรณกนก หลุนเลิศผล ม.4/1 เลขที่ 24

นางสาวแพรวผกา สุขมา  ม.4/1 เลขที่ 23

นางสาวอิชยา จันทะคาม เลขที่ 17 ม.4/1

นางสาวฐิติชญา ชูเกียรติศิริ ม.4/1 เลขที่ 20

น.ส.ธีราภรณ์ ภู่ระหงษ์ ม.4/1 เลขที่ 21

นางสาว เนตนพา เครือภักดี ม.4/2  เลขที่ 21

น.ส.ปริญาณี บุญชะโด ม.4/2 เลขที่ 27

นายอธิธัช บัวดี   ม.4/1 เลขที่ 4

น.ส.ภรณี จิตตะมาภัย ม.4/2 เลขที่ 24

น.ส มณธิรา สวัสดีหนู ม.4/4  เลขที่ 28

นายนัฐวุฒิ กิจโสภา ม.4/3 เลขที่ 5

น.ส. ธนัชพร อารีย์ ม.4/4 เลขที่ 47

นางสาวรัชนีญา เอ๊าเจริญ ม.4/1 เลขที่ 15

น.ส.นิรชา แสงฉาว ม.4/2 เลขที่ 26

นายวรวัฒน์ บางพิภพ ม. 4/1 เลขที่ 2

นางสาววิชชา มีทอง ม.4/1 เลขที่ 10

น.ส. นัทธมน ตันติสิริประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 29

นาย ภัทรกร กองแก้ง ม.4/3  เลขที่ 8

นาย ณัชพล ไทยป้อม ม.4/2 เลขที่ 16

นาย กฤตภาส แก้วดวงเทียน ม.4/3

น.ส.พัชราภรณ์ พองศรี ม.4/3 เลขที่ 31

นางสาวปวันรัตน์ ประทุมชาติ ม.4/4 เลขที่ 27

นาย ชนะชัย นิรัญรักษ์ ม.4/4 เลขที่ 7

น.ส. ศศินา ศรีบัวทิม ม.4/4 เลขที่ 30

นางสาวจิณณรัตน์ ฐิติธนาสิทธิ์ ม.4/1 เลขที่ 5

น.ส. สุพรรษา เกตุประเสริฐ ม.4/4 เลขที่ 38

น.ส. ปรัชญาภรณ์ บุตรขันทอง ม.4/4 เลขที่ 35

นางสาวอัญชลีพร ทองพันธ์ ม.4/2  เลขที่ 50

นางสาวสุธิณี อากาศฤกษ์  ม.4/1  เลขที่ 16

นาย ธนาธิป ส่ำประเสริฐ   ม.4/4  เลขที่ 3

นางสาวนริสรา นงคราญ   ม.4/1  เลขที่ 8

นายจีรศักดิ์ โป๊ะโดย     ม.4/4  เลขที่ 4

นางสาวปิ่นกมล ยอดศรีคำ ม.4/1 เลขที่ 13

นางสาวณัฏฐณิชา ทองประดับ ม. 4/1 เลขที่ 7

น.ส.ภัทราภรณ์ หิรัญยะนันท์ ม.4/1 เลขที่ 14

นายธนินวิชญ์ เอี่ยมลือนาม ม.3/4 เลขที่ 7

นาย วัชนันท์ เงินเหรียญ เลขที่5 ม.4/4

นางสาวจิราพร สุขผล ม. 4/1 เลขที่ 6

นางสาวอริสา เห่งนาเลน ม.4/1 เลขที่ 11

น.ส. เวธกา ศิริพรพิสิฐ    ม.4/2  เลขที่ 45

น.ส.เทพธารินทร์ ภู่น้อย   ม.4/2  เลขที่ 33

นางสาวฉวีวรรณ ป๋อพริ้ง ม.4/4 เลขที่ 26

น.ส. กาญจนา แก้วศรี  ม4/3  เลขที่ 39

น.ส.หัตถ์ญา ตั้งรัตน์ผ่องอำไพ ม.4/2 เลขที่ 29

นางสาว พัสวี มีศรีผ่อง ม.4/1

นาย ภัทรพงศ์ บุตรจินดา ม.4/4 เลขที่ 1

น.ส.ดุสิตรา เจริญชันษา ม.4/4 เลขที่ 33

ผลงานโครงงานชีววิทยาของนักเรียน 

ผลความเข้มข้นของสารละลายผงซักฟอกต่อการงอกของเมล็ดถั่วฝักยาว

พฤติกรรมการเปลี่ยนสีของดอกพุดตาน

 

การใช้ Monosodium glutamate และ M150 ต่อการเจริญเติบโตของผักบุ้งจีน

การคงทนของดอกมะลิ 

ข้าวเปลือกกับไส้เดือนอะไรทำให้ไก่เจริญเติบโตดีกว่ากัน

ขี้แมวปลอดกลิ่นเปรี้ยว

ปัสสาวะมนุษย์เร่งการเจริญเติบโตของพืช

การชะลอการดำคล้ำของกล้วย

ดอกจำปีเหี่ยวช้าด้วยวิธีง่าย ๆ 

การเร่งการเจริญเติบโตของเห็ด

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s