ผลงานครูภายในกลุ่มสาระฯ

ผลงานครูสิปป์แสง สุขผล(วิชาชีววิทยา๑)
 

วีดีโอสอนชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษ
 


Students are divided  in group and get  1 topics of  The basic chemistry of life after study  they show us in the classroom in the form of  concept map and their presientation.


I  teach students M.4/1  about cell structures and functions. by lecture class with English. I have to try  more for communicating with student  but it’s ok  for me. and I thought that some students weren’t ok.

ศึกษาวีดีโอชีววิทยา ๑  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑
 

บทที่ ๑ : ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

บทที่ ๒ : การศึกษาชีววิทยา

บทที่ ๒.๑ : การคำนวณค่าต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

บทที่ ๓ : เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
[Part1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล และพันธะเคมี]

[Part2: คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน]

[Part3: โปรตีน]

[Part4: การทดสอบสารชีวโมเลกุล, กรดนิวคลีอิก]

       งานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา 2555 

1. เรื่อง ผลของการใช้วีดีโอออนไลน์ช่วยสอนต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

 

2. ผลการใช้เอกสารประกอบการหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต ในการเรียนรู้ซ่อมเสริมต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่สอบไม่ผ่าน เรื่อง ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต
 

เกียรติบัตรครูสิปป์แสง สุขผล
 

[ครูท่านอื่นๆ จะนำ linkผลงานมาให้เร็วๆนี้ครับ]

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s