วีดีโอการสอน

 วีดีโอสอนชีววิทยาด้วยภาษาอังกฤษ

Students are divided  in group and get  1 topics of  The basic chemistry of life after study  they show us in the classroom in the form of  concept map and their presientation.


I  teach students M.4/1  about cell structures and functions. by lecture class with English. I have to try  more for communicating with student  but it’s ok  for me. and I thought that some students weren’t ok.

ศึกษาวีดีโอชีววิทยา ๑  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  ภาคเรียนที่ ๑

บทที่ ๑ : ธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต

บทที่ ๒ : การศึกษาชีววิทยา

บทที่ ๒.๑ : การคำนวณค่าต่างๆ ของกล้องจุลทรรศน์

บทที่ ๓ : เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
[Part1: ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอะตอม โมเลกุล และพันธะเคมี]

[Part2: คาร์โบไฮเดรต และ ไขมัน]

[Part3: โปรตีน]

[Part4: การทดสอบสารชีวโมเลกุล, กรดนิวคลีอิก]

บทที่ 4 หน่วยย่อยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
บทนำ : ทบทวนความรู้เก่าของเรากันก่อน
มาร้องเพลงเซลล์กันก่อน [เพลงเซลล์:แต่งโดยครูสิปป์แสง  ทำนองเพลง: reach for the star]

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s